NABAVKA KLAVIRA ZA POTREBE MUZIČKE ŠKOLE “MOKRANJAC”

23.06. poziv za podnošenje ponuda

23.06. konkursna dokumentacija

10.07. obaveštenje o zaključenom ugovoru