NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA TELEFONSKU CENTRALU

05.12.2014.Poziv za nabavku i ugradnju opreme za telefonsku centralu

05.12.2014.Konkursna dokumentacija za nabavku i ugradnju opreme za telefonsku centralu GO Stari grad

16.12. pojašnjenje izmena dokumentacije

16.12. izmena strane 3

16.12. izmena strane 14

16.12. izmena strane 35

16.12 izmena strane 36

16.12. izmena strane 38

16.12. izmena strane 39

14.01.2015.Obaveštenje o zaključenom ugovoru