«MOJE DVORIŠTE MALA PLUĆA GRADA»

Savet za ekologiju opštine Stari grad poziva sve građane i vlasnike bašta kafića i restorana, kao i vlasnike uređenih dvošišta i balkona da se prijave za učešće u tradicionalnoj akciji «Moje dvorište mala pluća grada». Opština Stari grad će podržati svoje građane u akciji koja traje već 17 godina i nagraditi sve one koji su se potrudili.

Savez ta ekologiju poziva sve skupštine stanara da animiraju građane da se uključe u akciju i doprinesu ulepšavanju Starog grada i svog životnog prostora.

Prijave se mogu slati, poštom na adresu Saveta za ekologiju Stari grad, Makedonska 42, ili ubacivati u zeleno sanduče, koje se nalazi u holu opštine. Prijave se mogu slati i putem elektronske pošte na adresu ekologija@starigrad.org.rs ili putem telefona na broj 3300-530.

Komisija će po prijavama građana obilaziti teren od 20 maja do 10 juna, a krajem juna meseca planira se proglašenje najbolje uređenih i nagrađivanje najvrednijih.