MINISTARSTVO ODBRANE RS – OPŠTI POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

OPŠTI POZIV

ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

Na osnovu člana 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10) i člana 4. stav 3. Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze („Sl. glasnik RS“, br. 100/2011), pozivamo sva lica muškog pola, rođena 1998. godine i starijih godišta, koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršila osamnaest godina života i da se jave u CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE STARI GRAD, Ulica Makedonska 42/V, soba 85, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

    • Uvođenje u vojnu evidenciju vrši se svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova.
    • Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu – i važećom putnom ispravom.
    • Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
    • Opšti poziv proizvodi isto pravno dejstvo kao i pojedinačni poziv (čl. 10. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi).

CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE STARI GRAD