KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Gradska opština Stari grad raspisala je Javni konkurs za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz sredstava budžeta Gradske opštine Stari grad u 2015. godini. Ukupno opredeljena budžetska sredstva iznose 2.500.000 dinara

Prijave se dostavljaju, u zatvorenoj koverti i sa naznakom „Prijava za Konkurs za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad“, na pisarnici GO Stari grad ili poštom na adresu: Gradska opština Stari grad – Komisiji za sprovođenje konkursa, 11000 Beograd, Ulica Makedonska broj 42.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objavljivanja konkursa na veb-sajtu gradske opštine, a zaključno sa 18.09.2015. godine.

Zainteresovane sportske organizacije mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 08 do 15.30 časova na pisarnici gradske opštine Stari grad ili sa zvanične internet prezentacije Opštine www.starigrad.org.rs.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

1. RASPIS KONKURSA

2. PRIJAVNI OBRAZAC

3. OBRAZAC PREDLOGA SPORTSKE MANIFESTACIJE

4. POSTIGNUTI USPESI I REZULTATI U 2014. GODINI

5. BROJ SPROVEDENIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA ZA ORGANIZACIJE KOJE NEMAJU TAKMIČARSKI SISTEM BODOVANJA