BESPLATNA AUTO-SEDIŠTA ZA DECU UZRASTA DO TRI GODINE

U cilju pronatalitetne politike, Gradska opština Stari grad poklanja auto-sedišta roditeljima dece do tri godine starosti, sa prebivalištem na teritoriji opštine.

Prijave se vrše predajom potrebne dokumentacije na pisarnicu Gradske opštine Stari grad, u prizemlju opštinske zgrade, Makedonska 42, radnim danima od 07:30 – 15:30 časova ili putem elektronske pošte na imejl: usluznicentar@starigrad.org.rs.

Za više informacija o dodeli besplatnih auto sedišta za decu uzrasta do tri godine građani se mogu obratiti opštinskom Uslužnom centar na telefonski broj 785 2 999.

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

– Izvod iz Matične knjige rođenih za dete

– Prijavu prebivališta za dete

– Očitane lične karte oba roditelja kao dokaz da su prijavljeni na teritoriji Gradske opštine Stari grad ili kopiju lične karte ukoliko nije čipovana

– Kontakt telefon roditelja