KONAČNA RANG-LISTA POVODOM JAVNOG KONKURSA „STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“

Komisija za sprovođenje konkursa „Stari grad misli na zgrade“, na sednici održanoj dana 19.05.2023. godine, na osnovu člana 11. stav 5. Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade („Službeni list grada Beograda“, broj 96/2017, 101/2019 i 71/2021) utvrdila je

KONAČNU RANG-LISTU

POVODOM JAVNOG KONKURSA „STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“ 

 

NAPOMENE UZ KONAČNU RANG-LISTU:

 * Navedeni iznosi su dati na osnovu predmera i predračuna radova ili druge tehničke dokumentacije (u zavisnosti od vrste radova) koje su upravnici stambenih zajednica dostavljali uz svoje prijave na Konkurs.

* Iznos sredstava koji stambenoj zajednici bespovratno sufinansira Gradska opština izražen je u dinarima sa PDV-om i predstavlja maksimalni iznos koji Gradska opština bespovratno sufinansira.

* U konačnoj rang-listi je naveden i minimalni iznos sredstava koji je stambena zajednica dužna da obezbedi nakon potpisivanja ugovora sa Gradskom opštinom, a tačan iznos odnosno učešće stambene zajednice u radovima biće poznati nakon završetka radova od strane izabranog izvođača radova koji će biti konstatovani zapisnikom. Ukoliko se zapisnikom utvrdi veći iznos od vrednosti radova iskazanih u konačnoj rang-listi (a koji predstavlja zbir iznosa koji sufinansira Gradska opština i iznosa koji sufinansira stambena zajednica), stambena zajednica je u obavezi da izvođaču plati razliku između tačnog iznosa iz zapisnika i vrednosti radova iskazanih u konačnoj rang-listi, na šta se stambena zajednica i obavezala potpisivanjem Obrasca 2 iz konkursne dokumentacije.

* Stambene zajednice čije se prijave nađu na konačnoj rang-listi, a koje procene da nisu u mogućnosti da obezbede iznos koji je dužna da snosi stambena zajednica ili pak da u potpunosti finansiraju eventualne dodatne troškove mogu, nakon objavljivanja konačne rang-liste, a pre potpisivanja ugovora sa Gradskom opštinom, odustati od učešća pisanim putem. Odustanak od učešća na Konkursu se dostavlja u formi pisane izjave potpisane od strane upravnika stambene zajednice, Komisiji za sprovođenje konkursa „Stari grad misli na zgrade“ direktno na pisarnicu Gradske opštine Stari grad ili preporučeno poštom sa povratnicom na adresu: Grad Beograd, Gradska opština Stari grad, 11 000 Beograd, ul. Makedonska br. 42.

* Potpisivanje ugovora sa Gradskom opštinom za rangirane prijave iz konačne rang-liste od 1-197. mesta očekuje se u 2023. godini, Za prijave rangirane od 198. mesta Gradska opština će nastojati da do kraja 2023. godine ili u toku 2024. godine obezbedi dodatna finansijska sredstva u cilju što većeg obuhvata stambenih zajednica, u skladu sa Odlukom o budžetu.

Na konkursu Gradske opštine Stari grad pod nazivom „Stari grad misli na zgrade” učestvovalo je više od 800 stambenih zajednica sa teritorije naše opštine.

Napominjemo da je prethodnim ciklusima „Stari grad misli na zgrade“ obuhvaćeno 606 starogradskih zgrada u kojima je realizovano ukupno 1016 različitih oblika radova – okrečeno je 202 ulaza, 157 stambenih zajednica je opremljeno protiv požarnim aparatima, 115 zgrada je dobilo video nadzor,  87 interfone, novu rasvetu 27, dok su savremeni poštanski sandučići postavljeni u 51 starogradskom ulazu. Takođe, na spisku brojnih radova su i popravke krovova u 74 stambene zajednice, kao i zamena ili popravka dotrajalih oluka u 45 zgrada. Novu stolariju, ulazna vrata i prozore na zajedničkim delovima zgrada dobilo je 149 stambene zajednice, dok su drugi građevinsko-zanatski i elektro-radovi urađeni u 109 starogradskih stambenih zgrada.

Zahvaljujemo se svim Starograđanima na učešću na konkursu i želji da zajednički naš Stari grad učinimo još lepšim mestom za život.

KONAČNA RANG-LISTA POVODOM JAVNOG KONKURSA „STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“