KONAČNA LISTA KRAJNJIH KORISNIKA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U PROJEKTU ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE STARI GRAD

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, na 11. sednici održanoj dana 22.11. 2022. godine, na osnovu čl. 11, 12, 26. i 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 49/2022), utvrdila je KONAČNU LISTU KRAJNJIH KORISNIKA povodom Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

KONAČNA LISTA KRAJNJIH KORISNIKA