KNJIGE – POKLON DOMU ZDRAVLJA

Povodom 8. oktobra – Svetskog dana palijativnog zbrinjavanja (briga o teško obolelim pacijentima bez obzira na vrstu bolesti), Gradska opština Stari grad učinila je, za naše prostore, pionirski gest – poklonila je lekarima i drugim zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Stari grad pedeset primeraka kultne knjige Dr Elizabet Kjubler Ros “O smrti i umiranju”.

Ovo štivo sa podnaslovom “Šta lekari, sestre, duhovnici i porodica mogu da nauče od umirućih” predstavlja “azbuku” stručne literature iz oblasti psihosocijalne podrške obolelima od teških bolesti i članovima njihove porodice i kao takva preporučuje se svima koji se se bave palijativom iz različitih naučnih oblasti – medicine, psihologije i drugih humanističkih nauka. No, ona nije samo to. Navodeći autentične razgovore sa umirućim pacijentima, Dr Kjubler Ros nas uvodi u svet borbe protiv tabua smrti i bolesti više nego ijedna osoba u proteklih stotinu godina.

– Knjiga, na koju smo neporavdano dugo čekali, daje odgovore na mnoga pitanja u vezi sa smrću i procesom umiranja: na koji način reagujemo u takvim situacijama, kako ljudi koji umiru prihvataju činjenicu svog odlaženja, kako se postaviti u takvom trenutku? Najinteresantnije pitanje – šta ponuditi umirućem u procesu umiranja, nekada je veliko umeće. Mnoge odgovore u vezi s tim procesom, pa i mnogo šire u smislu prihvatanja smisla života i procesa umiranja, daje upravo ovo duboko nadahnuto štivo koje je za preporuku svima nama, – kaže Prof. dr Vladimir Diligneski.