JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE MREŽE VATROGASNIH STANICA

Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglašava javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije mreže vatrogasnih stanica. Javni uvid može se obaviti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu), u periodu od 25. februara do 27. marta, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda 16. aprila u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku mogu obrazložiti primedbe pred ovom komisijom. Zainteresovana lica mogu tokom javnog uvida svoje primedbe na planirana rešenja u pisanom obliku da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 27. marta.