JAVNI UVID U NACRT PLANA BLOKA IZMEĐU DUNAVSKE, TADEUŠA KOŠĆUŠKA I BULEVARA VOJVODE BOJOVIĆA

Komisija za planove Skupštine grada Beograda utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije bloka između ulica: Dunavske, Tadeuša Košćuška i Bulevara vojvode Bojovića u opštini Stari grad sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. Javni uvid u ovaj planski dokument obaviće se u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 22. avgusta do 20. septembra, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se 27. septembra u 13 časova u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu). U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Tokom javnog uvida sva zainteresovana lica mogu svoje primedbe na planirana rešenja u pisanom obliku da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 20. septembra.