JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA

Javni konkurs za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz budžeta gradske opštine stari grad u 2014. godini počinje danas. Pravo učešća imaju sportske organizacije i udruženja građana koja organizuju i održavaju sportske manifestacije i realizuju programe na Starom gradu. Zainteresovane sportske organizacije i udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na opštinskom sajtu www.starigrad.org.rs ili na pisarnici Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, svakog radnog dana, od 9 do 15 časova. Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 21.02. 2014. godine.

Obrazci za preuzimanje:

1. RASPIS JAVNOG KONKURSA

2. OBRAZAC ZA PRIJAVU

3. OBRAZAC ZA OPIS MANIFESTACIJE

4. OBRAZAC ZA POSTIGNUTE USPEHE I REZULTATE

5. OBRAZAC ZA BROJ SPROVEDENIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA ZA MANIFESTACIJE KOJE NEMAJU TAKMIČARSKI SISTEM BODOVANJA