JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U 2017.

Komisija za sprovođenje javnog konkursa Gradske opštine Stari grad u Beogradu raspisala je 26. maja Javni konkurs za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz sredstava budžeta Gradske opštine Stari grad u 2017. godini

Pravo učešća na konkursu imaju sportske organizacije i udruženja građana koja organizuju i održavaju sportske manifestacije i realizuju programe na teritoriji gradske opštine Stari grad. Korisnici sredstava moraju biti registrovani kod nadležnog organa najmanje godinu dana, pre raspisivanja ovog konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu gradske opštine, a zaključno sa 9.6. ove godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom: „Prijava za Konkurs za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz budžeta gradske opštine Stari grad“.

Prijave se dostavljaju na pisarnicu Gradske opštine Stari grad u Beogradu, Makedonska broj 42 ili poštom na adresu: Grad Beograd, Gradska opština Stari grad – Komisiji za sprovođenje konkursa 11000 Beograd, Ulica Makedonska broj 42.

Kontakt osobe su Lazar Lešnjak 011/322-26-26 i Dragana Stojanović 011/322-55-15.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

1. RASPIS JAVNOG KONKURSA – PREUZMITE OVDE

2. PRIJAVNI OBRAZAC JAVNOG KONKURSA – PREUZMITE OVDE

3. OPIS MANIFESTACIJE – PREUZMITE OVDE

4. SPORTSKI REZULTATI – PREUZMITE OVDE