JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE MANIFESTACIJA I PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U 2013. GODINI

Gradska opština Stari grad raspisala je 22. februara JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U 2013. GODINI. Pravo učešća imaju sportske organizacije i udruženja građana koja organizuju i održavaju sportske manifestacije i realizuju programe na Starom gradu. Zainteresovane sportske organizacije i udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na opštinskom sajtu www.starigrad.org.rs ili na Pisarnici Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, svakog radnog dana, od 09 do 15 časova. Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 10. marta 2013. godine.

1. RASPIS JAVNOG POZIVA

2. OBRAZAC ZA PRIJAVU

3. OBRAZAC ZA OPIS MANIFESTACIJE

4.a. OBRAZAC ZA POSTIGNUTE USPEHE I OSTVARENE REZULTATE

4.b. OBRAZAC ZA BROJ SPROVEDENIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA ZA ORGANIZACIJE KOJE NEMAJU TAKMIČARSKI SISTEM BODOVANJA