JAVNA NABAVKA USLUGA -PRUŽANJA POMOĆI U KUĆI STARIM I IZNEMOGLIM LICIMA (GERONOTO DOMAĆICE) ZA POTREBE GRAĐANA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Poziv za podnošenja ponuda.pdf-geronto

Konkursna dokumentacija.pdf- geronto

odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru gerontodomaćice