JAVNA NABAVKA- RADOVI NA RUŠENJU BESPRAVNO PODIGNUTIH OBJEKATA

08.04. poziv za podnošenje ponuda

08.04. konkursna dokumentacija

12.05. odluka o dodeli ugovora za partiju 1

12.05. odluka o dodeli ugovora za partiju 2

25.05. obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

01.06. obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1