GRAD BEOGRAD – JAVNI POZIV ZA PODRŠKU GRAĐANIMA ZA KUPOVINU BICIKALA: „KUPUJEŠ BAJK? UŠTEDI 5.000”

Jedna od mera za smanjenje zagađenosti vazduha, predviđenih Akcionim planom kvaliteta vazduha u Beogradu, jeste i pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala.

Za ovu namenu Sekretarijat za  zaštitu životne sredine je izdvojio deset miliona dinara.

U skladu s tim, raspisan je i Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekta od javnog interesa iz oblasti koja je kao obaveza Grada definisana Akcionim planom, odnosno drugim planskim dokumentima, a kojom se podstiče ostvarivanje ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine i koje realizuju udruženja na teritoriji Beograda.

Na konkursu je izabrano Udruženje „Jugo cikling kampanja” iz Beograda. Udruženje je danas objavilo Javni poziv za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikli kao ekološki prihvatljivog transporta „Kupuješ bajk? Uštedi 5.000”.

Konkurs je objavljen na sajtu udruženja www.bicikl.info, a zahtevi se podnose elektronski.

Na ovom sajtu može se pročitati uputstvo o načinu konkurisanja, a od danas , s početkom u 7 časova mogu se i podneti zahtevi. Pravo učešća na ovom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu s prebivalištem na teritoriji Beograda.
Pojedinačni iznos sredstava koji se dodeljuje građanima po ovom javnom pozivu je 5.000 dinara.

Javni poziv je otvoren od 22. septembra (u 7 časova) do 24. septembra (do ponoći).