IZRADA KATASTRA ZAGAĐIVAČA VAZDUHA U CENTRU GRADA

Iz budžeta opštine Stari grad za izradu katastra zagađivača za teritoriju opštine Stari grad biće izdvojeno 3.000.000 dinara, odlučeno je na sednici Opštinskog veća održanoj 2. avgusta 2007. godine. Projektni zadatak izrade Katastra zagađivača uradili su Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda i Gradski zavod za javno zdravlje. Prvi korak ovog projekta biće popisivanje emitera zagađenja i utvrđivanje vrste i količine zagađenja.