IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – 530 prenosivih računara