IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: PROGLAŠENA IZBORNA LISTA ČUVAMO STARI GRAD – UJEDINJENA OPOZICIJA (Čuvari Starog grada, Nova stranka, Ujedinjena demokratska Srbija, Građanski demokratski forum, Demokratski blok)

Izborna komisija Gradske opštine Stari grad je dana, 08.06.2020. godine, donela Rešenje o proglašenju Izborne liste  ČUVAMO STARI GRAD – UJEDINJENA OPOZICIJA (Čuvari Starog grada, Nova stranka, Ujedinjena demokratska Srbija, Građanski demokratski forum, Demokratski blok) za izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine Stari grad  raspisane za 21. jun 2020. godine.

IZBORNA LISTA ČUVAMO STARI GRAD – UJEDINJENA OPOZICIJA (Čuvari Starog grada, Nova stranka, Ujedinjena demokratska Srbija, Građanski demokratski forum, Demokratski blok)