IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: PROGLAŠENA IZBORNA LISTA ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA STARI GRAD

Izborna komisija Gradske opštine Stari grad je dana, 22.5.2020. godine, donela Rešenje o proglašenju Izborne liste ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA STARI GRAD za izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine Stari grad  raspisane za 21.jun 2020. godine.

IZBORNA LISTA ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA STARI GRAD