ISTEKAO ROK ZA FORMIRANJE STAMBENIH ZAJEDNICA

Za­kon o stanovanju i održavanju zgrada propisao je da se do 12. de­cembra formiraju stam­bene zajednice i iza­beru upravnici zgra­da.

Odeljenje za imovin­sko-pravne i stambene poslove Uprave Gradske opštine Stari grad obaveštava Starograđane, vlasnike stanova i posebnih delova zgrade da i dalje mogu da izaberu upravnika i podnesu dokumentaciju za registraciju stambene zajednice na Pisarnici Gradske opštine Stari grad, i da na taj način izbegnu uvođenje prinudne uprave.

Po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada prinudna uprava neće biti uvedena odmah po isteku predviđenog roka. Zakon je u ovom slučaju propisao da, po prijavi, prvo sledi inspekcijski nadzor u kome komunalni inspektor utvrđuje da li je zgrada registrovana i da li je izabran upravnik stambene zajednice. Ako to nije urađeno vlasnicima stanova i posebnih delova zgrade ostavlja se rok do 30 dana i nalog da se postupi u skladu sa Zakonom.

Ako vlasnici stanova i posebnih delova zgrade ne postupe po nalogu Odeljenje za imovin­sko-pravne i stambene poslove GO Stari grad imenuje prinudnog upravnika zgrade iz Registra profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije, a visinu novčane nadoknade za njegov rad propisuje Uprava Grada Beograda. Prinudnom upravom se formalno-pravno konstituiše stambena zajednica i traje dok vlasnici stanova i posebnih delova zgrade ne izaberu upravnika.

Napominjemo da je ovo tumačenje uslovno jer se očekuje gradska odluka koja će potpunije definisati postupak uvođenja prinudne uprave.

Podsećamo da je GO Stari grad postavila na opštinski sajt uputstvo i svu potrebnu dokumentaciju kako jednostavno i u „tri koraka“ da se formira stam­bena zajednica i iza­bere upravnik zgra­de, da bi se u što većem broju zgrada izbegla prinudna uprava, kao i da se Starograđanima pojednostavi procedura za ispunjenje ove zakonske obaveze.

Jednostavnim klikom na baner „Stambene zajednice”, dobićete potpunu informaciju i svu potrebnu dokumentaciju, sa primerima odluka, zapisnika i svih neophodnih formulara.

Na Starom gradu je zaključno sa propisanim rokom regis­trovano oko 450 stam­benih zajednica, što je 25 odsto, od ukupno 1800 starogradskih zgrada, i duplo manje u odnosu na 900 skupština i saveta zgrada koje su prethodno imale pravni subjektivitet.

Pozivamo Starograđane da se za sve infor­macije i nedoumice u vezi sa primenom Zakona o stanovanju obrate Odeljenju za imovin­sko-pravne i stambene poslove opštine Stari grad, na brojeve telefo­na 3228-525 i 3300-609 ili u kancelariji 43, na trećem spratu opštinske zgrade.