FORMIRAN OPŠTINSKI SAVET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Kako bi se preduzeli dodatni napori na unapređenju kvaliteta života žena na Starom gradu, u ostvarivanju pretpostavki za ravnopravnost i društveno ostvarene žene, Veće GO Stari grad donelo je odluku kojom je formiran Savet za rodnu ravnopravnost.

Prioritet rada Saveta biće izrada Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, kao i pristupanje Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti i to kroz širok konsultativni proces i uključivanje velikog broja naših sugrađanki.

Mila Popović, predsednica Skupštine opštine Stari grad je izabrana za predsednicu Saveta, dok su Aleksandra Knežević i Risto Raco izabrani za članove Saveta.

Cilj osnivanja i rada Saveta za rodnu ravnopravnost je promovisanje i zagovaranje javnih politika koje doprinose unapređenju položaja žena i svih diskriminisanih pojedinaca i grupa u lokalnoj zajednici, a naročito:

– lobiranje svih relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata radi pokretanja konkretnih programa, projekata i akcija koje unapređuju položaj žena i poštuju antidiskriminacione propise;

– primena i poštovanje zakonskih odredbi, pre svega zakona o ravnopravnosti polova, zakona o zabrani diskriminacije kao i drugih propisa i konvencija čiji je potpisnik Republika Srbija;

– aktivnosti protiv diskriminacije žena na radnom mestu i prilikom zapošljavanja;

– promovisanje ženskog preduzetništva;

– briga o ženskom zdravlju u saradnji sa lokalnim zdravstvenim ustanovama:

– sprovođenje aktivnosti protiv nasilja nad ženama i u porodici;

– veće učešće žena na mestima odlučivanja;

– saradnja sa nevladinim organizacijama;

– vođenje rodnosenzitivne politike i uvođenje principa rodnog budžetiranja.

Više informacija možete dobiti na telefon 322-1-114.