OPŠTINA I AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U ZAJEDNIČKOJ AKCIJI DA NIJEDNO STAROGRADSKO DETE NE STRADA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA

Gradska opština Stari grad, u saradnji sa Agencijom za bezbednost u saobraćaju, započela je novi ciklus edukativnih aktivnosti posvećenih bezbednosti dece u saobraćaju podelom ilustrovane knjige „Pažljivkova pravila u saobraćaju”  predškolcima PU „Dečji dani“.

Predsednik Gradske opštine Stari grad Radoslav Marjanović, zamenik predsednika Aleksandar Todorović, opštinski većnik Nikola Blagojević,  pomoćnica predsednika opštine Maria Markov i predstavnik Agencije za bezbednost u saobraćaju Branko Stamatović posetili su danas sedište PU „Dečji dani“.

„Opštinu Stari grad, kao centralnu gradsku opštinu, odlikuje velika gustina i frekfentnost sabraćaja, što predstavlja potencijalnu opasnost za bezbednost svih Starograđana, a posebno dece i mlađih osnovaca. Naš cilj je da nijedno dete ne strada u saobraćajnim nezgodama i zato su prevencija i edukacija važne aktivnosti na kojima radimo zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Predškolskom ustanovom Dečiji dani. Osim ilustrovanih knjiga „Pažljivkova pravila u saobraćaju” opština je obezbedila i nedostajajuće lap top računare koji će zaposlenima vaspitačima dodatno olakšati vaspitno-obrazovni rad. ” istakao je predsednik Radoslav Marjanović.

Takođe danas smo razgovarali i o konkretnim projektima koji su važni za unapređenje uslova boravka dece u objektima PU „Dečiji dani” koje će opština i predškolska ustanova zajednički inicirati pred nadležnim gradskim sekretarijatom.

„Kvalitetno i pravovremeno saobraćajno obrazovanje i vaspitanje je sasvim sigurno jedan od najuticajnijih modela za smanjenje rizika od stradanja dece usaobraćaju. Projekat „Pažljivko“, koji Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi već godinama unazad ima za cilj da deca od najranijeg životnog doba stiču znanja o bezbednom ponašanju u saobraćaju “, istakao je Branko Stamatović.

„Pažljivkova pravila u saobraćaju” su odličan projekat i preventivna praksa Agencije za bezbednost u saobraćaju kada je u pitanju briga o bezbednosti najmlađih. Znanje koje deca steknu sada značiće im tokom celog života jer će uvek na neki način biti učesnici u saobraćaju. “, naglasio je član Veća i predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima Starog grada Nikola Blagojević.

„Imamo izuzetnu saradnju sa našom opštinom. Ona nam je partner i izuzetna podrška u unapređenju uslova, kako za vaspitanje i boravak dece, tako i za kvaliteniji rad zaposlenih i vaspitača. Naši predstavnici su članovi saveta za bezbednost i drugih opštinskih tela, što je preduslov za sistemsko rešavanje svih potreba PU „Dečji dani“, naglasila je direktorka ustanove Sanja Lazović.