BOLJE JE UDVOJE

Projekat „Bolje je udvoje” , Udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Živimo zajedno”, danas je završen predstavljanjem njegovih rezultata u svečanoj sali GO Stari Grad.

Volonteri Udruženja imali su priliku da sedam meseci pomažu mališanima sa teškim oblicima invaliditeta iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, koji se nalazi u Zvečanskoj ulici.

Na predstavljanju – evaluaciji projekta prisustvovali su, osim učesnika projekta, i direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zoran Milačić, direktor udruženja “Živimo zajedno” Dejan Kozić, član Veća GO Stari grad Risto Raco, učesnica projekta Violeta Jerko Presečki i predstavnica Beogradskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) Natalija Simović.

– Kada nam Bog pokloni neki poklon, obično ga uvije u neki problem, – ovim rečima je prisutne pozdravila Violeta Jerko Presečki, i istakla da je cilj projekta pružanje podrške, pomoći, a pre svega ljubavi deci sa smetnjama u razvoju.

– Ovo je javna evaulacija rezultata projekta koji je postavio nove standarde u zaštiti ometenih u razvoju. Ova deca žive u našem gradu i imaju potrebe kao i sva ostala deca, – naglasio je direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Zoran Milačić, i naglasio da je Stari grad model socijalno odgovorne gradske opštine.

Član Veća Risto Raco pozvao je sve ljude dobre volje da se pridruže i podrže inkluzivne projekte, jer su osobe sa invaliditetom u potpunosti ravnopravni članovi društva.

Na kraju programa direktor udruženja “Živimo zajedno” Dejan Kozić, uručio je volonterske knjižice i prigodne poklone svim volonterima i deci učesnicima projekta „Bolje udvoje“.