Botanička bašta Jevremovac

Botanička bašta Jevremovac


Glavni ulaz u Baštu


Unutrašnjost Botaničke bašte


Staklenik


Tropi


Staklenik iznutra – biljke


Staklenik iznutra – biljke


Staklenik iznutra – biljke


Staklenik iznutra – biljke


Unutrašnjost Botaničke bašte


Staklenik noću