Biblioteka Jevremovac

Biblioteka „Jevremovac”

Josif Pančić i njegovi prvi sledbenici imali su visoku svest o tome da pravog naučnog rada nema bez knjiga i komunikacije sa naučnicima širom sveta. Kao prvi upravnik Botaničke bašte, koja se na današnjoj lokaciji nalazi od 1889. godine, Pančić je formirao prvu botaničku biblioteku u Srbiji. Ona danas ima desetak hiljada bibliotečkih jedinica i po jednom delu svog knjižnog fonda pripada bogatim i značajnim institucijama ove vrste u svetu. Među knjigama ove biblioteke može se naći nekoliko izdanja koja imaju muzejsku vrednost. Tu su Flora Graeca (izdata između 1806. i 1826. godine) i Plantae Rariores Hungariae iz 1802. godine, koje su rukom oslikane. Posebnu vrednost predstavlja komplet od deset tomova Flora Graeca, koji, osim Botaničke bašte „Jevremovac”, poseduje još samo pet naučnih centara u svetu. Najstarija izdanja koja poseduje biblioteka su Clusi Historia Plantarum (Kluzijeva istorija biljaka), štampana 1601. godine u Antverpenu i Istorija sveta Plinija Mlađeg, koja je izdata u Lionu 1562. godine.