APARAT ZA ELEKTRODIJAGNOSTIKU INSTITUTU ZA REUMATOLOGIJU

Opština Stari grad kupila je Institutu za reumatologiju u Beogradu najmoderniji multifunkcionalni aparat za elektrodijagnostiku i kompletnu elektro terapiju.

Ovaj aparat poseduje više od 10 različitih elektro-procedura za smanjivanje bolova i zapanjenja kod pacijenata, kao i potpomaganje mišićnih funkcija. On ima ugrađen i aparat za ultrazvuk i može potpuno odvojeno da uslužuje dva bolesnika.

Njegova očekivana vrednost iznosi 409,047 dinara (sa PDV-om) a očekuje se da će stići u Institut oko 25. novembra.