AKCIJE OUP-A “STARI GRAD” U ŠKOLAMA U CENTRU

Opština Stari grad izražava zadovoljstvo saradnjom sa OUP-om Stari grad, posebno što su njegovi pripadnici brzo reagovali na molbe osnovnih i srednjih škola na našoj opštini, a koje su vezane za bezbednost učenika i školskih objekata.
Tako su Trgovačkoj školi (gde je nedavno zabeležen slučaj fizičkog ranjavanja učenika) odmah dodeljena dva školska policajca, ali je pokazana briga i o konkretnoj bezbednosti dvorišta pojedinih škola u noćnim satima.
Akcija OUP-a Stari grad je pokrenuta posle sastanka sa direktorima škola sa Starog grada, održanog krajem februara, na inicijativu opštine.