ADAPTACIJA AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA „STARI GRAD“ U DUBROVAČKOJ

U okviru nastavka kontinuirane pomoći Domu zdravlja „Stari grad“ – ustanove primarne zdravstvene zaštite građana, Gradska opština Stari grad, odlukom Opštinskog veća na poslednjoj sednici opredelila je 9 miliona dinara iz budžeta za kapitalne donacije Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za adaptaciju i sanaciju ambulante Dubrovačkoj ulici.

Opština Stari grad, nedavno je opredelila još 2,9 miliona iz budžeta za nabavku EKG i TA holtera i 7 EKG-a aparata za potrebe nesmetanog rada D.Z. „Stari grad“. Podsećamo da se će zahvaljujući Opštini ispred Dečjeg dispanzera uraditi i nova ograda ispred Dečijeg dispanzera a da će se ispred dispanzera za odrasle sanirati postojeća.

Nastavljajući opredeljenje da pomaže zdravstvene ustanove Opština je u proteklom periodu, obezbedila značajna sredstva za obnovu i nabavku opreme za gradske i republičke zdravstvene ustanove u kojima se leči najveći broj Starograđana.