24. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština Gradske opštine

I-01 Broj: 06-19/19 – 04.03.2019. godine

Beograd, Makedonska 42

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 23. Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 9/2011, 85/2015, 94/2016 i 133/2016), a u vezi sa odredbama Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017 i 105/2018), sazivam:

za 07.03.2019. godine (četvrtak) u 18:00 sati

24. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

a. Tojagić Dušana, sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

b. Bokić Aleksandre, sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“

2. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

3. PREDLOG REŠENJA O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU

4. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM POSLOVANJA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“ ZA 2019. GODINU

5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO REKREATIVNO POSLOVNI CENTAR „MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ“

6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO REKREATIVNO POSLOVNI CENTAR „MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ“ ZA 2019. GODINU

7. PREDLOG REŠENJA O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

8. PREDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU

9. PREDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2019. GODINU.

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja i Zapisnik sa 23. sednice Skupštine, i predlozi uz tačke Dnevnog reda.

U prilogu se, radi informisanja, predsednicima odborničkih grupa dostavlja i IZVEŠTAJ O RADU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U 2018. GODINI. Zbog trenutnih tehničkih problema, ostali odbornici, pomenuti IZVEŠTAJ, mogu preuzeti ili izvršiti uvid u isti kod sekretara Skupštine GO Stari grad, u kancelarijama broj 14 i 17, na prvom spratu zgrade Gradske opštine Stari grad, svakog radnog dana, do održavanja sednice Skupštine.

Sednica Skupštine biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Skupštine Gradske opštine, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i uslužni centar, na telefon: 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

PREDSEDNICA

SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Popović Mila