JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA DOMAĆINSTVIMA I STAMBENIM ZAJEDNICAMA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GO STARI GRAD

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Gradske opštine Stari grad broj 020-821/2022 od 5. 9. 2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, br. 49/2022), Gradska opština Stari grad dana 6. 9. 2022. godine, raspisuje 

JAVNI POZIV

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA DOMAĆINSTVIMA I STAMBENIM ZAJEDNICAMA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

I PREDMET I MAKSIMALNA VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće MERE energetske efikasnosti:

 

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE

 

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

Udeo sredstava podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti:

1)   Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

      – U≤ 1,5 W/m2 K za prozore i balkonska vrata;

      – U ≤ 1,6 W/ m2 K za spoljna vrata.

2) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA STAMBENE ZGRADE

 

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

 

Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti:

1)   Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

      – U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata;

      – U ≤ 1,6 W/ m2K za spoljna vrata.

3) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za PORODIČNE KUĆE

 

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 210.000 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om.

 

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

Spoljni zid na porodičnim kućama sledećih karakteristika:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema  tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije. Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita.

4) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade

 

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženu sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om .

 

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

Spoljni zid na stambenim zgradama sledećih karakteristika:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema  tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije. Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita.

5) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju tavanice i ispod krovnog pokrivača ZA PORODIČNE KUĆE (za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće iz stava 1. tačka 3), ovog odeljka).

Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 150.000,00 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 1.500 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema  tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije. Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita.

6) nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za PORODIČNE KUĆE I STANOVE

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno  85.000,00 dinara sa PDV-om.

 

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%.

7) nabavka i  instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka).

 

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%.

 

8) nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA STAMBENE ZGRADE

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 40.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

 

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na  prirodni gas iznosi 90%.

9) nabavka i  instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA STAMBENE ZGRADE

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 50.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka) pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

 

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%.

10) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 1. tačka 6) ili 7), ovog odeljka)

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om.

11) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora ZA STAMBENE ZGRADE, (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 1. tačka 8) ili 9), ovog odeljka ili ukoliko je odobren zahtev da se zgrada priključi na daljinski sistem grejanja

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

 

12) nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) ZA PORODIČNE KUĆE

 

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV-om.

 

13) nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema ZA PORODIČNE KUĆE

 

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od::

 • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om, i;
 • iznosa koji se dobija množenjem količine tople vode iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 650,00 dinara sa PDV-om.

         Domaćinstva (porodične kuće i stanovi) i stambene zajednice ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka, osim za mere iz stava 1. tačke 5), 10) i 11) ovog odeljka.

          Ukupno planirana sredstva koje Gradska opština Stari grad (u daljem tekstu: „Gradska opština“) zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Gradske opštine Stari grad (u daljem tekstu: „Javni poziv“) iznose 4.540.000,00 dinara.

         Dodatni uslovi za dodelu sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih objekta:

 • Za mere iz stava 1. tačke 3) i 4) ovog odeljka sredstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne etaže stambenih objekata. Ukoliko stambeni objekat ima dva ili više vlasnika, prijavu podnosi jedan od vlasnika uz pismenu saglasnost ostalih vlasnika. Sutereni čiji je fasadni zid obložen kamenom ili sličnim materijalom ne moraju se termički izolovati.
 • Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.

Za mere iz stava 1. tač 1) i 2) ovog odeljka sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata. Sredstva se neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim prostorom.

Za stambene objekte sa više etaža jednog vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.

Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu stolarije.

II KORISNICI SREDSTAVA

            Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva i stambene zajednice izuzev:

 • vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;
 • vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

III USLOVI PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima i stambene zajednice i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je podnosilac prijave:
  • vlasnik objekta, ili
  • ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu (tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta);
 • da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh.
 • da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar (samo za prijave stambenih zajednica);
 • ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti (u daljem tekstu: „Komisija“).

                       Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 104/2016 i 9/2020 – dr.zakon).

Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika.

IV NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Ne prihvataju se troškovi radova, nabavka materijala i oprema koji nastanu pre prvog obilaska Komisije.

Neprihvatljivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani Javnim pozivom iz budžeta Gradske opštine su:

 • Troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi;
 • Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl;
 • Refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene);
 • Nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava;

5) Drugi troškovi koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

V OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijava koju na Javni poziv podnose domaćinstva (PORODIČNE KUĆE I STANOVI) naročito sadrži:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1) sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 • fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće/stana za koje se podnosi prijava. Za maloletna lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da se živi u prijavljenom stambenom objektu (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno);
 • potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu za meru nabavke kotla na gas (za nabavku kotla na prirodni gas);
 • predmer i predračun/profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavila Gradska opština;
 • izjava punoletnih članova domaćinstva da žive na adresi porodične kuće/stana za koje se podnosi prijava;
 • potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja (Prilog 3).

Prijava koju na Javni poziv podnose STAMBENE ZAJEDNICE naročito sadrži:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1A), sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za svaki stan stambene zgrade za koju se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da vlasnici žive u prijavljenom stambenom objektu (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno po stanu – potrebno za minimum 50% stanova u zgradi);
 • dokaz o registraciji Stambene zajednice;
 • saglasnost stambene zajednice za predloženu meru, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada;
 • fotokopija ličnih karata ili očitane lične karte za lica koja su se saglasila i pomoću čijih glasova je doneta odluka skupštine stambene zajednice;
 • potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu za meru nabavke kotla na gas;
 • predmer i predračun/profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavila Gradska opština;
 • potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja (Prilog 3);
 • odobren zahtev za priključenje na daljinski sistem grejanja, ukoliko se stambena zajednica prijavljuje za meru iz odeljka I stav 1. tačka 11) ovog javnog poziva koja se odnosi na ugradnju nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora.

VI PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

            Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici ili na prijavnici Gradske opštine i sadrži:

 • Kompletan tekst Javnog poziva;

Prilog 1 – Za domaćinstava (porodične kuće i stanovi) / Prilog 1a – Za stambene zajednice – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća i stanova/stambenih zajednica;

 • Prilog 2 – Lista privrednih subjekata/izvođača radova sa koje domaćinstva biraju jednog izvođača i od kojih moraju da pribave predračun sa cenom za opremu i ugradnju;
 • Prilog 3 – Izjava o saglasnosti;
 • Prilog 4 – Kriterijumi za izbor projekata.

VII MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

            Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Gradske opštine.

            Javni poziv je otvoren zaključno sa danom 27.9.2022. godine.

            Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac (Prilog 1) u dva primerka (jedan original i jedna kopija) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode   – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad ili preporučeno poštom na adresu:

Gradska opština Stari grad

ul. Makedonska br.42, Beograd

Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 064/6034331 ili putem elektronske pošte: energetskaefikasnost@starigrad.org.rs

            Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

VIII KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

Kriterijumi za izbor projekata su sledeći:

 • postojeće stanje u pogledu termičke izolacije objekta;
 • postojeći način grejanja;
 • postojeće karakteristike spoljne stolarije;
 • K faktor zauzetosti površine;
 • korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva Gradske opštine/Grada Beograda/Republike Srbije)

Detaljni način bodovanja prema navedenim kriterijumima je dat u Prilogu 4.

IX OCENJIVANJE, UTVRĐIVANJE LISTE I IZBOR DOMAĆINSTAVA I STAMBENIH ZAJEDNICA

Ocenjivanje i rangiranje projekata domaćinstava i stambenih zajednica, vrši se u skladu sa Pravilnikom i primenom kriterijuma iz odeljka VIII  Javnog poziva.

Komisija razmatra prijave i utvrđuje jedinstvenu preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti iz Javnog poziva na osnovu bodovanja prema kriterijumima iz odeljka VIII  Javnog poziva.

Listu iz stava 2. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Gradske opštine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste iz stava 2. ovog odeljka u roku od tri dana od dana objavljivanja liste u skladu sa stavom 3. ovog odeljka.

Na listu iz stava 2. ovog odeljka podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnici Gradske opštine.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu iz stava 2. ovog odeljka kao i da donese  odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu liste iz stava 6. ovog odeljka Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 7. ovog odeljka utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva Komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni konkurs prihvatljive.

Na osnovu zapisnika iz stava 9. ovog odeljka Komisija sačinjava predlog konačne liste krajnjih korisnika.

Listu iz stava 10. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Gradske opštine.

Na listu iz stava 10. ovog odeljka podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja predloga konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnici Gradske opštine.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 12. ovog odeljka u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Veće gradske opštine Stari grad donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

X NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Gradska opština će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima –  izvođačima radova, a ne domaćinstvima ili stambenim zajednicama, nakon što građanin ili stambena zajednica izvrši celokupnu uplatu izvođaču radova i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva izvođaču radova je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin ili stambena zajednica predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.

Građanin ili stambena zajednica mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti Komisiji.

Građanin ili stambena zajednica će vršiti prenos sredstava izabranim izvođačima radova u skladu sa zaključenim ugovorom. Građanin ili stambena zajednica će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u odeljku I (maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava Gradske opštine).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Ukoliko građanin ili stambena zajednica nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je građanin ili stambena zajednica podneo prilikom prijave, Gradska opština neće uplatiti sredstva dodeljena Javnim pozivom.

Ukoliko iz nekog razloga građanin ili stambena zajednica ne može da realizuje nabavku od odabranog izvođača radova, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

PRILOZI – NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

Odluka o raspisivanju Javnog poziva i Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada

Prilog 1 – Za domaćinstva – Prijavni formular za porodične kuće i stanove

Prilog 1A – Prijavni formular za stambene zajednice

Prilog 2 – Lista privrednih subjekata-izvođača radova izabranih na osnovu Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na opštini

Prilog 3 – Izjava

Prilog 4 – Kriterijumi za izbor projekata