POMOĆNICA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NINA MITIĆ POSETILA OPŠTINU STARI GRAD – „PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA VISOKO OBRAZOVANIH ROMA I ROMKINJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Gradska opština Stari grad je jedna od 20 lokalnih samouprava naše zemlje koja je učestvovala u programu „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“, koji je pokrenut i razvijen na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz podršku nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ. Na osnovu Javnog poziva tri visoko obrazovne pripadninice romske nacionalne manjine su proteklih šest meseci radile u Upravi  GO Stari grad.

Povodom relizacije projekta danas su pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava Nina Mitić, zamenik predsednika Skupštine Grada Beograda Igor Jovanović, vođa projekta Danica Belić iz GIZ-a i šef odeka u ministarstvu za unapređenje položaja Roma Sofija Osmanović posetili opštinu Stari grad,.

Nevena Dodić, zamenica predsednika Skupštine GO Stari grad, domaćin radnog sastanka ,  kome su prisustvovale mlade i obrazovane Romkinje  i njihov neposredni mentor Dragica Rajković, zahvalila se gostima na poseti i upoznala prisutne sa  realizacijom projekta.

„Opština  Stari grad je potvrdila da je odgovorna lokalna samouprava koja ne pravi razliku među građanima ni po jednom osnovu.  Troje mladih ljudi je kroz ovaj program dobilo šansu za lični razvoj, za posao i ravnopravan status u društvu u kojem zajedno živimo. To je politika koja će se nastaviti jer je to politika koja rešava probleme. Ove mlade devojke su dobile jedinstvenu šansu i svojim radom, ponašenjem i odgovornošću opravdale su poverenje koje im je ukazano“, rekla je Nevena Dodić i naglasila da se nada da će se uz podršku i inicijativu ministarstva iznaći pravne mogućnosti kako bi ove mlade i sada iskusne osobe za rad u državnoj upravi nastavile svoju karijeru u Upravi naše opštine.

„Politika Vlade Republike Srbije i ogroman napor rezultirali su ostvarenim pravom na posao mladih i obrazovanih pripadnika romske nacionalne manjine.  Stari grad je treća opština koju posećujemo, ne slučajno. Zahvaljujući predsedniku opštine Radoslavu Marjanoviću, koji je pokazao visok stepen društvene odgovornosti, zaposlene su tri mlade i obrazovane Romkinje. Ovde se projekta ne završava. Tražićemo mogućnosti da rešimo administrativne prepreke da ove devojke i još 23- troje njihovih kolega, koje su radile u drugim opštinama, zadržimo u javnom sektoru i državnoj upravi. U Beogradu, kako je danas rekao Igor Jovanović, ima samo 1 odsto visoko obrazovanih Roma. Naš cilj je da ih osnažimo da se obrazuju, jer je obrazovanje osnova razvoja svake zemlje i društva, a to potvrđuje primer ove tri divne devojke iz opštine Stari grad“, naglasila je Nina Mitić, posebno jer svi naši građani moraju da imaju iste mogućnosti i šanse da se ekonomski osnaže.

„Pohvalila bih opštinu Stari grad  jer u ovom programu aplicirala za tri kandidata. Naše ministarstvo se zalaže da se što više visoko obrazovanih Roma i Romkininja integriše u javni sektor i državnu upravu. Cilj nam je da sprečimo bilo kakvu diskriminaciju u oblasti zapošnjavanja. Naše ministarstvo je širom otvorilo vrata za i visoko obrazovane pripadnike romske nacionalne manjine“, izjavila je nakon sastanka Sofija Osmanovića i još jednom naglasila da je opština Stari grad u programu „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“ postala pravi primer „dobre prakse“.

Program „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalnih samouprava“ je pokrenut i razvijen na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz podršku Programa Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju –GIZ.  Partneri u njegovoj realizaciji su i Udruženje Romskih studenata i Kancelarija za Inkluziju Roma AP Vojvodine.