INFO-CENTAR POPISA 2022 – 0800 077 775

Info-centar Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. počeo je sa radom 15. septembra 2022. godine.

Za sve informacije o Popisu 2022. godine  možete se obratiti na telefon Uslužnog centra Gradske opštine Stari grad – 0800 077 775 (besplatan telefonski poziv), kao i  elektronskim putem na:    usluznicentar@starigrad org.rs ,  svakog dana, od 08 do 20 časova.

 

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji sprovodi se u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine, u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine („Službeni glasnik RS“, br. 9/2020 i 35/2021).

Sve informacije o Popisu 2022 dostupne su i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs i na veb-sajtu Popisa popis2022.stat.gov.rs.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji 2022. finansiran je sredstvima EU i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije.