IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: ZA GLASANJE VAN BIRAČKOG MESTA PRIJAVILO SE 218 BIRAČA, U PERIODU OD 14. 12. DO 8,00 ČASOVA 17.12.2023. GODINE

U skladu sa članom 96. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika, Izborna komisija Gradske opštine Stari grad prima obaveštenja od birača koji nisu mogućnosti da glasaju na biračkom mestu, usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta, u periodu od 14. 12. 2023. godine, zaključno sa 17.12.2023. godine do 11.00 časova.

Izborna komisija Gradske opštine Stari grad saopštava da se za glasanje van biračkog mesta prijavilo 218 birača, u periodu od 14. 12.  do  17.12.2023. godine, u 8,00 časova. 

Za glasanje vanbiračkog mesta prijavljivanje se vrši zaključno sa 17.12.2023. godine do 11.00 časova, na sledeće brojeve telefona:

011/ 3227 016

011/ 3225 791

062/ 9727 549