Služba za odnose sa javnošću

Služba za odnose sa javnošću vrši poslove koji se odnose na pravovremeno i potpuno informisanje građana o radu organa Gradske opštine Stari grad; uređivanje i izdavanje informatora i drugih publikacija od značaja za Gradsku opštinu; organizovanje i koordiniranje komunikacije sa građanima Uprave gradske opštine sa javnošću i organima Gradske i Republičke uprave; uređivanje i održavanje internet prezentacije Gradske opštine, organizovanje medijskih kampanja i akcija organa Gradske opštine i informisanje u vanrednim situacijama, čuvanje foto i druge dokumentacije; obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Gradske opštine i načelnika Uprave.

Za sve informacije možete nas kontaktirati:

• e-mail: redakcija@starigrad.org.rs

• telefoni: 011/3223-564