UPRAVA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: OBAVEŠTENJE O PRIJEMU STRANAKA

OBAVEŠTENJE

Poštovani građani,

Imajući u vidu da su na snazi i dalje vanredne mere radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obaveštavamo vas da se rad sa strankama u Upravi gradske opštine Stari grad, nastavlja počev od 11. maja 2020. godine, pod izmenjenim okolnostima.

Prijem stranaka se vrši u zakazano vreme, a zakazivanje termina je isključivo putem telefona ili elektronskim putem na mejl adresu nadležne organizacione jedinice.

Predaja podnesaka može se izvršiti u pisarnici Uprave gradske opštine, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 16,00 časova, neposrednim podnošenjem pisanih zahteva u kojima je naveden kontakt telefon ili mejl adresa, a nadležne organizacione jedinice će kontaktirati zainteresovane građane.

Skrećemo pažnju da je neophodno da stranke koje su zakazale termin prijema, poštuju sve neophodne mere prilikom komunikacije, koje se odnose na nošenje zaštitinih maski i rukavica i potrebno rastojanje u razgovoru sa službenim licem.

Za zakazivanje prijema i dobijanje informacija u vezi sa predmetima i zahtevima građani mogu da se obrate na sledeće brojeve telefona ili putem mejla:

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE

tel. 011 322 2209; e-mail: gradjevinsko@starigrad.org.rs

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE VEĆA I PREDSEDNIKA I USLUŽNI CENTAR

tel. 011 3227016 i 322 1114; e-mail: mvukicevic@starigrad.org.rs

Poslovi boračko-invalidske zaštite tel. 011 330 0550;

e-mail: boracko@starigrad.org.rs

ODELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNU INSPEKCIJU

tel. 011 322 7104; e-mail: inspekcija@starigrad.org.rs

ODELJENJE ZA IMOVINSKE, PRAVNE, STAMBENE I OPŠTE POSLOVE

tel. 011 322 6906; e-mail: imovina@starigrad.org.rs

ODELJENJE ZA BUDŽET i ODELJENJE ZA FINANSIJE

tel. 011 322 5515; e-mail: budzet@starigrad.org.rs

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

tel. 011 322 3564; e-mail: redakcija@starigrad.org.rs

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE

                                                                              Andrej Belingar