KOMISIJA ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA I SOCIJALNU ZAŠTITU

Komisija rešava o pravu na novčana davanja u jednokratnom iznosu i o pravu na mesečna novčana primanja boraca i invalida; predlaže reviziju predmeta korisnika mesečnog novčanog primanja; rešava po žalbi ako je rešenje o jednokratnoj pomoći doneo organ uprave bez odluke Komisije; razmatra sva pitanja koja se odnose na donošenje normativnih akta u oblasti boračke i invalidske zaštite; evidentira nerešene stambene potrebe boraca i invalida i ceni osnovanost zahteva; utvrđuje red prvenstva za rešavanje stambenih potreba; donosi odluke o davanju stanova u zakup koji su iz Gradskog fonda, daje predloge u vezi rešavanja stambenih potreba i predloge i mišljenja u vezi zamene stanova.

Predsednica komisije: Milica Vulić, iz reda odbornika

Članovi:

  1. Predrag Stanić, iz reda građana,
  2. Nađa Orlić , iz reda građana,
  3. Marko Bajalica, iz reda odbornika,
  4. Ljubica Janković, iz reda odbornika,
  5. Dušan Tojagić, iz reda odbornika
  6. Mirjana Damjanović, iz reda odbornika

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Odeljenje za društvene delatnosti.