Odluke Skupštine opštine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi grba i zastave Gradske opštine Stari grad
Odluka o upotrebi grba i zastave Gradske opštine Stari grad
Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“
Rešenje o imenovanju direktora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“
Rešenje o postavljenju Zorice Vuković Vujović za javnog pravobranioca GO Stari grad
Rešenje o postavljenju Marije Jončić za zamenika javnog pravobranioca GO Stari grad
Rešenje o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik GO Stari grad
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
Odluka o načinu i postupku davanja u zakup, određivanja zakupnine i osnovama uređenja zakupodavnog odnosa za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik GO Stari grad
Rešenje o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i prostorije čiji je korisnik GO Stari grad
Odluka o izmenama i dopunama Statuta GO Stari grad
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave GO Stari grad
Odluka o organizaciji Opštinske uprave Gradske opštine Stari grad
Statut Gradske opštine Stari grad
Poslovnik Skupštine Gradske opštine Stari grad
Odluka o sticanju, korišćenju i raspolaganju stanovima opštine Stari grad
Odluka o osnivanju JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“
Odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad“