Procesne procedure

SG I P 01 – Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika
SG II P 01 – Služba za finansijske i zajedničke poslove
SG III P 01 – Odeljenje za budžet
SG IV P 01 – Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove
SG V P 01 – Odeljenje za građevinske poslove
SG VI P 01 – Odeljenje za građevinsku inspekciju
SG VII P 01 – Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju
SG VIII P 01- Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima
SG IX P 01- Odeljenje za informacione tehnologije i e-upravu
SG X P 01- Odeljenje za informisanje
SG XI P 01- Odeljenje za društvene delatnosti
SG XII 02 P 01 – Pisarnica