26. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština Gradske opštine

I-01 Broj: 06-48/19 – 03.06.2019. godine

Beograd, Makedonska 42

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 23. Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 9/2011, 85/2015, 94/2016 i 133/2016), a u vezi sa odredbama Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017 i 105/2018), sazivam:

za 06.06.2019. godine (četvrtak) u 17:00 sati

26. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  2. NACRT ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU
  3. PREDLOG PRAVILNIKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE DUŽINE GODIŠNJEG ODMORA I ODSUSTVA SA RADA FUNKCIONERA U GRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD
  4. PREDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU UDRUŽENJA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STARI GRAD – BEOGRAD ZA JEDINICU CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAČINU FINANSIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA I FINANSIRANJU DODATNIH PRAVA KORISNIKA IZ SREDSTAVA BUDŽETA

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja i Zapisnik sa 25. sednice Skupštine i predlozi uz tačke Dnevnog reda, izuzev Predlog za tačku 2. koji se dostavlja samo predsednicima odborničkih grupa, dok ostali odbornici mogu izvršiti uvid u isti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad na adresi: www.starigrad.org.rs .

Sednica Skupštine biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Skupštine Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i uslužni centar, na telefon: 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

PREDSEDNICA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRA

Mila Popović

PRILOG: PREUZMITE NACRT ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU