Odeljenje za građevinske poslove

Odeljenje za građevinske poslove vrši poslove koji se odnose na: donošenje rešenja u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju ili rekonstrukciju objekata do 800m2 bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, osim u postupcima legalizacije objekata na teritoriji grada;

Potvrđuje prijavu radova po izdatom odobrenju za izvođenje radova; izdavanje rešenja za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola; evidentiranje prijave na tekućem održavanju objekta; izdavanje odobrenja za izvođenje radova usled promena nastalih u toku izvođenja radova, odnosno promene investitora; izdavanje upotrebne dozvole;

Izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi evidencija u Odeljenju i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima Uprave Gradske opštine.

SISTEM ZA PODNOŠENJE ELEKTRONSKIH PRIJAVA (link)
Taksene tarife iz oblasti građevinskih poslova – preuzmite OVDE
Uputstva za korišćenje portala za elektronsko podnošenje zahteva za građenje
Predlog najčešćih grešaka podnosilaca zahteva u objedinjenoj proceduri
Uputstvo – formati elektronskih dokumenata tehničke dokumentacije i njihovo dostavljanje CEOP-u
Spisak nepokretnih kulturnih dobara
Klikom na link možete direktno preuzeti Obrasce ovog odeljenja
Klikom na link preuzmite Zahteve i
Uputstvo za priključenje na JKP BVK

Visine naknada za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

e – mail: gradjevinsko@starigrad.org.rs
telefon: 011/3222-209