ODBORNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Odbornici se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na vreme od četiri godine, u skladu sa zakonom. Izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine raspisuje predsednik Skupštine grada.

Pravo i dužnost odbornika je da: učestvuje u radu Skupštine Gradske opštine; izvršava poverene zadatke; predlaže Skupštini Gradske opštine raspravu o određenim pitanjima; podnosi predloge za donošenje odluka i drugih akata; postavlja pitanja vezana za rad organa Gradske opštine; daje amandmane na predlog propisa i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Gradske opštine. Odbornici imaju pravo da od organa Gradske opštine dobijaju obaveštenja potrebna za obavljanje njihove funkcije.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici Skupštine Gradske opštine i radnih tela.

Odbornik ne može biti zaposlen u Upravi Gradske opštine i lice koje imenuje, odnosno postavlja Skupština Gradske opštine.

Skupština Gradske opštine Stari grad ima 56 odbornika.

1. SNEŽANA STOJANOVIĆ
2. IVANA STOJANOVIĆ
3. MILICA VULIĆ
4. MILICA SLIJEPČEVIĆ
5. BOBA ILIĆ
6. MILA POPOVIĆ
7. MILOŠ VULIĆ
8. BRANISLAV VUKOVIĆ
9. VESNA SAMOLOV
10. SANDRA MAKSIMOVIĆ
11. NIKOLA RODIĆ
12. MILICA LAZIĆ
13. MARKO MANDIĆ
14. BOJAN DIMITRIJEVIĆ
15. ANA DIMITRIJEVIĆ
16. NEMANJA JANKOVIĆ
17. MIRJANA DAMJANOVIĆ
18. IVANA BASTAĆ
19. MARIJA ČIGOJA
20. SLOBODAN DMITROVIĆ
21. BRANISLAV ZEC
22. TRAJKOVIĆ NATAŠA
23. BILJANA KOSTIĆ
24. ENA DUGONJIĆ
25. NATAŠA BELČA
26. ŠEGRT NEMANJA
27. SVETLANA MILUTINOVIĆ
28. BOŽIDAR NENEZIĆ
29. ZORAN MLADENOVIĆ
30. dr LJUBICA JANKOVIĆ
31. GORDANA MANDIĆ
32. AVRO OSMAJLIĆ
33. ALEKSANDAR PUAČA
34. RADOSLAV NOVAKOVIĆ
35. GVOZDENIJA JANKOVIĆ
36. ALEKSANDAR OSTOJIĆ
37. ZVONKO MARINKOVIĆ
38. BLAŽO KUMBUROVIĆ
39. UGLJEŠA MARKOVIĆ
40. BOJANA MITROVIĆ
41. ANA FOLGIĆ
42. MIHAILO KOVAČEVIĆ
43. DRAGAN PILIPOVIĆ
44. IVANA DIZDAREVIĆ
45. AVRAM IZRAEL
46. MARKO BAJALICA
47. PALIGORIĆ MILOŠ
48. ALEKSANDAR STEVANOVIĆ
49. ĐORĐE LAJŠIĆ
50. NADA KOSTIĆ
51. SAŠA UZELAC
52. ZORICA JOKSIMOVIĆ
53. SAŠA VUČETA
54. IVANA ROB PAŠAJLIĆ
55. SVETA VUKAJLOVIĆ