ODBORNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Odbornici se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na vreme od četiri godine, u skladu sa zakonom. Izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine raspisuje predsednik Skupštine grada.

Pravo i dužnost odbornika je da: učestvuje u radu Skupštine Gradske opštine; izvršava poverene zadatke; predlaže Skupštini Gradske opštine raspravu o određenim pitanjima; podnosi predloge za donošenje odluka i drugih akata; postavlja pitanja vezana za rad organa Gradske opštine; daje amandmane na predlog propisa i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Gradske opštine. Odbornici imaju pravo da od organa Gradske opštine dobijaju obaveštenja potrebna za obavljanje njihove funkcije.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici Skupštine Gradske opštine i radnih tela.

Odbornik ne može biti zaposlen u Upravi Gradske opštine i lice koje imenuje, odnosno postavlja Skupština Gradske opštine.

Skupština Gradske opštine Stari grad ima 56 odbornika.

1. SNEŽANA STOJANOVIĆ
2. IVANA STOJANOVIĆ
3. MILICA VULIĆ
4. MILICA SLIJEPČEVIĆ
5. BOBA ILIĆ
6. MILA POPOVIĆ
7. MILOŠ VULIĆ
8. BRANISLAV VUKOVIĆ
9. VESNA SAMOLOV
10. SANDRA MAKSIMOVIĆ
11. NIKOLA RODIĆ
12. MILICA LAZIĆ
13. MARKO MANDIĆ
14. BOJAN DIMITRIJEVIĆ
15. ANA DIMITRIJEVIĆ
16. NEMANJA JANKOVIĆ
17. MIRJANA DAMJANOVIĆ
18. IVANA BASTAĆ
19. MARIJA ČIGOJA
20. UROŠ MARKOVIĆ
21. SLOBODAN DMITROVIĆ
22. BRANISLAV ZEC
23. BILJANA KOSTIĆ
24. ENA DUGONJIĆ
25. SVETLANA MILUTINOVIĆ
26. BOŽIDAR NENEZIĆ
27. ZORAN MLADENOVIĆ
28. dr LJUBICA JANKOVIĆ
29. GORDANA MANDIĆ
30. AVRO OSMAJLIĆ
31. ALEKSANDAR PUAČA
32. NATAŠA BELČA
33. RADOSLAV NOVAKOVIĆ
34. GVOZDENIJA JANKOVIĆ
35. ALEKSANDAR OSTOJIĆ
36. ZVONKO MARINKOVIĆ
37. BLAŽO KUMBUROVIĆ
38. UGLJEŠA MARKOVIĆ
39.ANA FOLGIĆ
40. MIHAILO KOVAČEVIĆ
41. DRAGAN PILIPOVIĆ
42. IVANA DIZDAREVIĆ
43. AVRAM IZRAEL
44. MARKO BAJALICA
45. PALIGORIĆ MILOŠ
46. ALEKSANDAR STEVANOVIĆ
47. ĐORĐE LAJŠIĆ
48. NADA KOSTIĆ
49. SAŠA UZELAC
50. SVETLANA PALIĆ
51. IVANA ROB PAŠAJLIĆ
52. SVETA VUKAJLOVIĆ
53. SAŠA VUČETA
54. BOJANA MITROVIĆ