Набавка услуга физичког обезбеђења

позив за подношење понуда конкурсна документација одлука о закључењу оквирног споразума обавештење о закљученом оквирном споразуму обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга успостављања ДМС система

позив за подношење понуда конкурсна документација одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору исправка одлуке о додели уговора

Набавка услуге штампања информатора

позив за подношење понуда конкурсна документација pdf fajl продужење рока за доставу понуда одлука о додели уговора-информатор обавештење о закљученом …