Набавка услуге штампања информатора

позив за подношење понуда конкурсна документација pdf fajl продужење рока за доставу понуда одлука о додели уговора-информатор обавештење о закљученом …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (ГЕРОНОТО ДОМАЋИЦЕ) ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Позив за подношења понуда.pdf-геронто Конкурсна документација.pdf- геронто одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору геронтодомаћице