Набавка услуга физичког обезбеђења

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о закључењу оквирног споразума

обавештење о закљученом оквирном споразуму

обавештење о закљученом уговору