ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (ГЕРОНОТО ДОМАЋИЦЕ) ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Позив за подношења понуда.pdf-геронто

Конкурсна документација.pdf- геронто

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору геронтодомаћице