Набавка услуга мобилне телефоније

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одговор на постављена питања

измењена страна 41

обавештење о продужењу рока за доставу понуда

одлука о закључењу оквирног споразума

обавештење о закљученом оквирном споразуму

обавештење о закљученом уговору