ЈАВНА НАБАВКА -ИЗРАДА СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА МАПИРАЊА ТУРИСТИЧКЕ РУТЕ НА ОСНОВАМА КУЛТУРНИХ, ПРИРОДНИХ И ИСТОРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Позив за подношења понуда.pdf-МАПИРАЊЕ

Конкурсна документација.pdf-МАПИРАЊЕ

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору