Јавна набавка услуге одржавања апликације информационог система “Опис”

обавештење о покретању преговарачког поступка

конкурсна документација преговарачки поступак

одлука о додели уговора-опис

обавештење о закљученом уговору