Набавка услуге интернета

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одговор на постављена питања

одлука о додели – партија 1

одлука о додели-партија 2

одлука о додели -партија 3

одлука о додели-партија 4

одлука о додели-партија 5

одлука о додели -партија 6

обавештење о закљученом уговору за партију 1,2,3 и 5

обавештење о закљученом уговору за партију 4

обавештење о закљученом уговору за партију 6